Продукти

От изключително значение за дружеството са изискванията за качество на предлаганите продукти, коректността и удовлетвореността на клиентите.

 

В МДЗ „Балша“ АД е внедрена и работи система за управление на качеството, съответствие със ISO 9001:2015.

 

Продуктите произведени от МДЗ „Балша“ АД, находище „Люляците“ са подложени на постоянен контрол, надзор, оценка и одобряване на производствения контрол.

 

Продуктите са сертифицирани по следните стандарти:

 • БДС EN 12260- Добавъчни материали за бетон
 • БДС EN 13043 Скални материали за битумни смеси на настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи
 • БДС EN 13242 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за пътища и други съоръжения с изисквания за висока степен на безопасност

 

Гама на продуктите:

 • 1 Фракция – 0-4 мм
 • 3 Фракция – 4-12 мм
 • 5 Фракция – 12-20 мм
 • Трошен камък 100-250 мм
 • Трошен камък 0-120 мм
 • Трошен камък 0-90 мм
 • Трошен камък 0-63 мм
 • Трошен камък 0-40 мм
 • Трошен камък 0-32 мм
 • Трошен камък 63-150мм
 • Дренажен камък