За нас

МИННО ДОБИВЕН ЗАВОД „БАЛША“ АД е кариера за добив и преработка на трошен камък в голяма гама на елементарни фракции. Намира се в южните склонове на Западна Стара планина, на около 4 км северозападно от с. Балша и на около 20 км от гр. София.

 

МДЗ „Балша“ АД произвежда продукти за строителството – добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси, пътни основи, скални насипи, габиони и др.
Продуктите се произвеждат и са сертифицирани съгласно действащите БДС-EN, което гарантира доброто им качество. Във фирмата е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015.

 

 

МДЗ „Балша“ АД произвежда над 10 продукта.

 

МДЗ „Балша“ АД е член на Българската Минно-геоложка камара и е един от учредителите на Българската Асоциация на Производителите на инертни материали.

 

Приоритет във фирмата са опазване околната среда, здравето и безопасността на работещите, както и повишаване качеството на продуктите.

 

Инвестициите на дружеството са свързани с обновяване на машини и съоръжения и прилагане на нови технологии с цел подобряване условията за труд и безопасност при работа.