Български English
Транспорт

МДЗ Балша АД предлага доставка материал до обекта на клиента със собствен транспорт, като заявката се извършва по факс, електронна поща или телефон.

За контакти

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 22 14
  факс 0884 130 981
Гл. счетоводител тел. 07118 22 17, 07118 22 06
Пласмент тел. 0888 258 907, 0888 133 553
E-mail mdzbalsha@abv.bg


Подробности и карта