Български English
Продукти

От изключително значение за дружеството са изискванията за качество на предлаганите продукти, коректността и удовлетвореността на клиентите.

В МДЗ "Балша" АД е внедрена и работи система за управление на качеството, съответствие със ISO 9001-2008; EN 9001-2008; ISO BS EN ISO 9001-2008.

Продуктите произведени от МДЗ "Балша" АД, находище "Люляците" са подложени постоянен контрол, надзор, оценка и одобряване на производствения контрол.

Различните продукти се произвеждат и са сертифицирани в съответствие с НСИСПС:

 • БДС EN 12260- Добавъчни материали за бетон
 • БДС EN 13043 Скални материали за битумни смеси на настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи
 • БДС EN 13242 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за пътища и други съоражения с изисквания за висока степен на безопасностГама на продуктите:

 • 1 Фракция – 0-4 мм

 • 2 Фракция – 4-8 мм

 • 3 Фракция – 4-12 мм

 • 4 Фракция – 8-16 мм

 • 5 Фракция – 12-20 мм

 • 6 Фракция – 16-32 мм

 • Трошен камък 0-300

 • Трошен камък 0-90

 • Трошен камък 0-63

 • Трошен камък 0-45

 • Нестандартна баластра (обр. зас.)

 • Ломен камък

 • Каменно брашно


За контакти

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 22 14
  факс 0884 130 981
Гл. счетоводител тел. 07118 22 17, 07118 22 06
Пласмент тел. 0888 258 907, 0888 133 553
E-mail mdzbalsha@abv.bg


Подробности и карта