Български English
За нас

МИННО ДОБИВЕН ЗАВОД "БАЛША" АД е най-модерното комплексно, механизирано инженерно съоръжение за добив на трошен камък в голяма гама на елементарни фракции. Намира се в южните склонове на Западна Стара планина, на около 4 км северозападно от с. Балша и на около 20 км от гр. София.

МДЗ "Балша" АД произвежда продукти за строителството – добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси, пътни основи, скални насипи и други.

Продуктите се произвеждат и са сертифицирани съгласно действащите БДС-EN което гарантира доброто им качество. Във фирмата действа система за управление на качеството ISO 9001:2008.

МДЗ "Балша" АД произвежда над 13 продукта, от които основни са:

 • 1 Фракция – 0-4 мм

 • 2 Фракция – 4-8 мм

 • 3 Фракция – 4-12 мм

 • 4 Фракция – 8-16 мм

 • 5 Фракция – 12-20 мм

 • 6 Фракция – 16-32 мм

 • Трошен камък 0-300

 • Трошен камък 0-90

 • Трошен камък 0-63

 • Трошен камък 0-45

 • Нестандартна баластра


МДЗ "Балша" АД е член на Българската Минно-геоложка камара и е един от учредителите на Българската Асоциация на Производителите на инертни материали.

Приоритет във фирмата са опазване околната среда и здравето и безопасността на работещите, както и повишаване квалификацията и компетентността на персонала.

Инвестициите на дружеството са свързани с обновяване на машини и съоръжения и прилагане на нови технологии с цел подобряване условията за труд и безопасност при работа.
За контакти

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 22 14
  факс 0884 130 981
Гл. счетоводител тел. 07118 22 17, 07118 22 06
Пласмент тел. 0888 258 907, 0888 133 553
E-mail mdzbalsha@abv.bg


Подробности и карта