Български English
Дейност

Годишната производителност на дружеството е над 1,5 млн. тона.

Добиването на скалната маса става посредством пробивно-взривни работи, след което се натоварва и транспортира до началото на Трошачно-пресевната инсталация.

Извършва се предварителното пресяване на скалната маса и едро трошене, където се отделят и получават като готови продукти:

 • нестандартна баластра

 • трошен камък 0-300 мм


Трошен камък 0-300 мм се насочва към следващите стадии на преработка за фракциониране на материалите като крайни продукти:

 • 1 Фракция – 0-4 мм

 • 2 Фракция – 4-8 мм

 • 3 Фракция – 4-12 мм

 • 4 Фракция – 8-16 мм

 • 5 Фракция – 12-20 мм

 • 6 Фракция – 16-32 мм


Фракциите се складират в специално построени за целта складове, които са покрити и добре разделени с бетонни прегради.

Управлението на процесите е автоматизирано и се извършва от два командни пулта.

Извън тази инсталация работят мобилни трошачки за производство на трошен камък, който се използва за пътни основи и други насипи:

 • Трошен камък 0-90

 • Трошен камък 0-63

 • Трошен камък 0-45


Натоварването на готовите продукти се извършва с челни товарачи и от товаро-дозиращи бункери, а измерването се извършва с електронни автомобилни везни.
За контакти

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 22 14
  факс 0884 130 981
Гл. счетоводител тел. 07118 22 17, 07118 22 06
Пласмент тел. 0888 258 907, 0888 133 553
E-mail mdzbalsha@abv.bg


Подробности и карта