Транспорт

МДЗ Балша АД предлага доставка материал до обекта на клиента със собствен транспорт, като заявката се извършва по факс, електронна поща или телефон.